Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách thành phố Cabo Verde”

n
Vietnamized numbers et al
n (Vietnamized numbers et al)
! 1990 !! 2000 !! 2003 !! 2005
|-
|align=right | 1. || [[Praia]] || align=right | 61,.644 || align=right | 94,.757 || align=right | 101,.000 || align=right | 113,.364 || [[Praia]]
|-
|align=right | 2. || [[Mindelo]] || align=right | 47,.109 || align=right | 62,.970 || align=right | 67,.100 || align=right | 70,.611 || [[São Vicente, Cabo Verde|São Vicente]]
|-
|align=right | 3. || [[Santa Maria, Cabo Verde|Santa Maria]] || align=right | 1,.343 || align=right | 13,.220 || align-right | 14,.100 || align=right | 17.231 || [[Sal, Cabo Verde|Sal]]
|-
|align=right | 4. || [[Pedra Badejo]] || align=right | 5,.302 || align=right | 8,.492 || align=right | 9,.100 || align=right | 9,.488 || [[Santa Cruz, Cabo Verde|Santa Cruz]]
|-
|align=right | 5. || [[São Filipe]] || align=right | 5,.616 || align=right | 7,.984 || align=right | 8,.500 || align=right | 8,.189 || [[São Filipe]]
|-
|align=right | 6. || [[Assomada]] || align=right | 3,.414 || align=right | 7,.095 || align=right | 7,.600 || align=right | 7,.927 || [[Santa Catarina, Cabo Verde|Santa Catarina]]
|-
|align=right | 7. || [[Tarrafal, Cabo Verde|Tarrafal]] || align=right | 3,.626 || align=right | 5,.785 || align=right | 6,.200 || align=right | 6,.463 || [[Tarrafal, Cabo Verde|Tarrafal]]
|-
|align=right | 8. || [[Espargos]] || align=right | 5,.578 || align=right | - || align=right | - || align=right | 6,.173 || [[Sal, Cabo Verde|Sal]]
|-
|align=right | 9. || [[Porto Novo, Cabo Verde|Porto Novo]] || align=right | 4,.867 || align=right | 5,.532 || align=right | 5,.900 || align=right | 5,.580 || Porto Novo on [[Santo Antão]]
|-
|align=right | 10. || [[Calheta de São Miguel]] || align=right | - || align=right | 4,.884 || align=right | 5,.200 || align=right | 5,.457 || [[São Miguel, Cabo Verde|São Miguel]]
|-
|align=right | 11. || [[Ribeira Brava, Cabo Verde|Ribeira Brava]] || align=right | 1,.899 || align=right | 5,.456 || align=right | - || align=right | 5,.324 || [[São Nicolau, Cabo Verde|São Nicolau]]
|-
|align=right | 12. || [[Ponta do Sol, Cabo Verde|Ponta do Sol]] || align=right | 1,.505 || align=right | 4,.029 || align=right | - || align=right | 4,.064 || [[Santo Antão]] (island)
|-
|align=right | 13. || [[Pico, Cabo Verde|Pico]] || align=right | 3,.414 || align=right | - || align=right | - || align=right | 3,.778 || [[Santa Catarina, Cabo Verde|Santa Catarina]]
|-
|align=right | 14. || [[Vila do Maio]] || align=right | 1,.573 || align=right | 2,.673 || align=right | - || align=right | 3,.009 || [[Maio]]
|-
|align=right | 15. || [[São Domingos]] || align=right | - || align=right | 2,.671 || align=right | - || align=right | 2,.984 || [[São Domingos, Cabo Verde|São Domingos]]
|-
|align=right | 16. || [[Ribeira Grande, Cabo Verde|Ribeira Grande]] || align=right | 2,.550 || align=right | - || align=right | - || align=right | 2,.822 || [[Ribeira Grande, Cabo Verde|Ribeira Grande]]
|----
|align=right | 17. || [[Cidade Velha]] || align=right | 2,.148 || align=right | - || align=right |- || align=right | 2,.377 || [[Praia, Cabo Verde|Praia]]
|-
|align=right | 18. || [[Sal Rei]] || align=right | 1,.522 || align=right | 1,.995 || align=right |- || align=right | 2,.122 || [[Boa Vista, Cabo Verde|Boa Vista]]
|-
|align=right | 19. || [[Nova Sintra]] || align=right | 1,.890 || align=right | 1,.930 || align=right |- || align=right | 1,.873 || [[Brava]]
|-
|align=right | 20. || [[Pombas]] || align=right | 1,.161 || align=right | 1,.802 || align=right |- || align=right | 1,.818 || [[Santo Antão, Cabo Verde|Santo Antão]]
|-
|align=right | 21. || [[Mosteiros]] || align=right | - || align=right | 465 || align=right |- || align=right | 477 || [[Mosteiros, Cabo Verde|Mosteiros]]
==10 thành phố lớn nhất==
Số liệu dân số năm 2002
#[[Praia]] - 101,.000
#[[Mindelo]] - 67,.100
#[[Santa Maria, Cabo Verde|Santa Maria]] - 14,.100
#[[Pedra Badejo]] - 9,.100
#[[São Filipe]] - 8,.500
#[[Assomada]] - 7,.600
#[[Tarrafal]] - 6,.200
#[[Porto Novo, Cabo Verde|Porto Novo]] - 5,.900
#[[Ribeira Brava]] - 5,.800
#[[São Miguel, Cabo Verde|São Miguel]] - 5,.200
 
==Liên kết ngoài==
1.364.640

lần sửa đổi