Jspeed1310

Gia nhập ngày 25 tháng 5 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
| [[:Tập tin:Sân vận động Cột cờ 1.jpg|Hình 15]] || Mẫu hình sử dụng hợp lí,có lí do
|-
| [[:Tập tin:Batman keaton 89.jpg|Hình 16]] || Mẫu hình chụp màn hình 1 bộ phim
|}
{{Welcomeall}}