Khác biệt giữa các bản “Kaysone Phomvihane”

Ông được xem là kiến trúc sư cho việc xây dựng Đảng Nhân dân cách mạng Lào và xây dựng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào hòa bình, độc lập, là một nhà lãnh đạo xuất sắc đưa cách mạng Lào đi đến thành công.
 
Ông đặc biệt đề cao mối quan hệ gắn bó với Việt Nam và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ trong suốt cuộc đời. Theo ông, thắng lợi của cách mạng Lào cũng là thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu chặt chẽ giữa cách mạng của ba nước Đông Dương. Ông từng nói: “Nhân dân Lào chúng tôi vô cùng hãnh diện có nhân dân Việt Nam anh hùng vừa là đồng chí vừa là anh em thân thiết của mình” <ref>[http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30681&cn_id=370853 Cayxỏn Phômvihản (1920-1992)]</ref>.
 
== Thông tin khác ==
Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng [[Huân chương Sao vàng (Việt Nam)|Huân chương Sao Vàng]], huân chương cao quý nhất của Việt Nam.