Khác biệt giữa các bản “660 TCN”

n
*[[Vệ Ý công]], quán chủ [[nước Vệ]]
*[[Vệ Đái công]], quân chủ nước Vệ
*[[Lỗ Mẫn công]], quân chủ [[nước Lỗ]]
*[[Cơ Khánh Phủ|Khánh Phủ]], công tử nước Lỗ
*[[Ai Khương]], phu nhân nước Lỗ