Khác biệt giữa các bản “660 TCN”

n
==Sự kiện==
*[[11 tháng 2]] - Theo truyền thống, vào ngày 1 tháng 1 năm Tân Dậu, [[Thiên hoàng Jimmu]] bắt đầu trị vì và thành lập nên [[Nhật Bản]].
*[[Tấn Hiến công]] lại sai Thế tử [[Cơ Thân Sinh|Thân Sinh]] đem quân đi đánh đất Đông Sơn.
*[[Bắc Địch|Nước Địch]] vào đánh [[nước Vệ]], giết [[Vệ Ý công]], sau đó đánh phá [[nước Hình]], [[Vệ Đái công]] lên ngôi.
*Công tử [[Cơ Khánh Phủ|Khánh Phủ]] sai thủ hạ là Bốc Kỳ mang quân tập kích giết chết cháu họ là [[Lỗ Mẫn công]].