Khác biệt giữa các bản “Hạm đội Liên hợp”

không có tóm lược sửa đổi
{{unreferenced}}
{{Infobox military unit
 
|unit_name=<big>聯合艦隊<br/>Rengo Kantai<br/>Combined Fleet<br/>([[Hải quân Đế quốc Nhật Bản]])</big>
|image=<br>[[Image:Naval Ensign of Japan.svg|250px]]
|caption=[[Húc Nhật Kỳ]]
|dates=1894–1945
|country= Đế quốc Nhật Bản
|allegiance= {{flag|Đế quốc Nhật Bản}}
|branch=
|type=[[Blue water navy]] [[Hải quân Đế quốc Nhật Bản]]
|role=
|size=
|command_structure=
|current_commander=
|garrison=
|ceremonial_chief=
|colonel_of_the_regiment=
|nickname=
|patron=
|motto=
|colors=
|march=
|mascot=
|identification_symbol=<center>[[Image:Imperial Seal of Japan.svg|50px]]<br/><small>[[Imperial Seal of Japan]] and Seal of the Hải quân Đế quốc Nhật Bản</small></center>
|battles=[[Chiến tranh Thanh-Nhật]] <br/>[[Chiến tranh Nga-Nhật]] <br/>[[Chiến tranh thế giới thứ nhất]]<br/>[[Chiến tranh Trung-Nhật]] <br/>[[Chiến tranh thế giới thứ hai]]
|notable_commanders=[[Isoroku Yamamoto]]<br/>[[Togo Heihachiro]]<br/>[[Hiroyasu Fushimi]]<br/>[[List of Japanese naval commanders|and many others]]
|anniversaries=
}}
'''Hạm đội Liên hợp''' ({{Ja-ksrhv|k=聯合艦隊|s=連合艦隊|r=Rengōkantai|hv=Liên hợp hạm đội}}) là một [[hạm đội]] của [[Hải quân Đế quốc Nhật Bản]]. Đây là hạm đội không thường trực, được thành lập trên cơ sở ít nhất 2 hạm đội thường trực. Hải quân Nhật gọi tắt hạm đội này là '''GF''' (từ chữ Grand Fleet trong [[tiếng Anh]]) mặc dù 聯合艦隊 trong tiếng Anh lại là Combined Fleet.