Khác biệt giữa các bản “Taxi”

không có tóm lược sửa đổi
n
* [http://www.bbcamerica.com/britain/cab/cabby_qa.jsp?id=1305467 BBC America: Ask a Cabby]
* [http://www.taxiroute.co.uk Taxi Fare Calculator]
* [[Aipport Taxi]]
* [http://www.taxiphonenumber.com Taxi Phone Directory (Mobile & Geo Friendly]
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh