Difference between revisions of "Wikipedia:Danh sách bản mẫu"

no edit summary
;{{tl|Thái độ trung lập}} hoặc {{tl|POV}}
:đang bàn cãi về [[Wikipedia:Thái độ trung lập|thái độ trung lập]] (TĐTL) của bài
*{{biểu quyết}}
*{{thiếu nguồn gốc}}
*{{tiêu chuẩn}}
 
 
==Công cụ duyệt==
;<code>{{tl|Bảng phân loại}}</code>
:phân loại sinh học
 
==Bản quyền==
*{{vi phạm bản quyền}} HOẶC
{{Vi phạm bản quyền 2 (nguồn)
|ngày = 31
|tháng = 10
|năm = 2008
|1 = ''nguồn vi phạm''
|2 =
|3 =
|4 =
|5 =
}}
 
 
==Quyền tác giả==
*{{tl|Exists}}
*{{tl|Foreach}}
 
==Công cộng==
*{{giới tính}}
 
 
 
'''Lưu ý:''' Nếu có thể, xin từ nay đừng sử dụng các tiêu bản dưới đây. Thay vì đó, hãy sử dụng các hàm '''[[Trợ giúp:Tính toán|ParserFunctions]]'''.