Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Danh sách bản mẫu”

không có tóm lược sửa đổi
;{{tl|Thái độ trung lập}} hoặc {{tl|POV}}
:đang bàn cãi về [[Wikipedia:Thái độ trung lập|thái độ trung lập]] (TĐTL) của bài
*{{tl|biểu quyết}}
*{{tl|thiếu nguồn gốc}}
*{{tl|tiêu chuẩn}}
 
 
 
==Bản quyền==
*{{tl|vi phạm bản quyền}} HOẶC {{tl|subst:vpbq|nguồn vi phạm}}
{{Vi phạm bản quyền 2 (nguồn)
|ngày = 31
|tháng = 10
|năm = 2008
|1 = ''nguồn vi phạm''
|2 =
|3 =
|4 =
|5 =
}}
 
 
 
==Công cộng==
*{{tl|giới tính}}