Khác biệt giữa các bản “Phà”

* [[Bến phà Tân Long]] qua sông [[Cửa Tiểu]]
* [[Bến phà Ngũ Hiệp]]
* *Bến phà Năng Gù*, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
* *Bến phà Châu Giang*, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
* *Bến phà Thạnh Thới*, nối thị xã Hà Tiên và huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
* [[Bến phà Tuần Châu]] vượt biển, nối Tuần Châu ([[Quảng Ninh]]) và đảo [[Cát Bà]] ([[Hải Phòng]])
* [[Bến phà Tắc Cậu]] qua sông Cái Bé, nối 2 tỉnh [[Cà Mau]] và [[Kiên Giang]]
Người dùng vô danh