Khác biệt giữa các bản “Phà”

* [[Bến phà Tân Long]] qua sông [[Cửa Tiểu]]
* [[Bến phà Ngũ Hiệp]]
* [[Bến phà Kinh Nước Mặn]], huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
* [[Bến phà Cầu Nổi]], huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
* [[Bến phà Bà Nhờ]], huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
* [[Bến phà Xã Bảy]], huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
* [[Bến phà Long Sơn, |Bến phà Long Sơn]], huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
* [[Bến phà Băng Tra]], tỉnh Bến Tre.
* [[Bến phà An Phú Đông]], nối quận Gò Vấp và quận 12 qua sông Vàm Thuật, Sài Gòn.
* [[Bến phà Năng Gù]], thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
Người dùng vô danh