Khác biệt giữa các bản “Hiệp ước bất bình đẳng”

n
Ctmt đã đổi Các điều ước bất bình đẳng thành Hiệp ước bất bình đẳng qua đổi hướng (đã tắt đổi hướng): là thuật ngữ hàn lâm và trong từ điển
n (Đã lùi lại sửa đổi 15662817 của Namnguyenvn (Thảo luận)tên chính thức đều là điều ước)
n (Ctmt đã đổi Các điều ước bất bình đẳng thành Hiệp ước bất bình đẳng qua đổi hướng (đã tắt đổi hướng): là thuật ngữ hàn lâm và trong từ điển)
30.122

lần sửa đổi