Khác biệt giữa các bản “Vũ Văn Hóa Cập”

không có tóm lược sửa đổi
 
Tuy nhiên, Hạ vương Đậu Kiến Đức - một thủ lĩnh khởi nghĩa chống Tùy khác, vốn đã định đánh Vũ Văn Hóa Cập, đã tiến đến buộc Lý Thần Thông phải rút lui. Nhưng Đậu Kiến Đức cũng bao vây Liêu Thành, Vương Bạc đã mở cổng thành nghênh đón quân Hạ tiến vào. Đậu Kiến Đức bắt giữ Vũ Văn Hóa Cập và xưng thần khi gặp Tiêu hoàng hậu, tuyên bố để tang Dạng Đế và úy lạo các quan lại [[nhà Tùy]]. Đậu Kiến Đức bắt và hành hình Vũ Văn Sĩ Cập, Dương Sĩ Lãm cùng một vài thuộc hạ khác của Vũ Văn Hóa Cập. Sau đó, Đậu Kiến Đức giải Vũ Văn Hóa Cập cùng các con của Vũ Văn Hóa Cập là Vũ Văn Thừa Cơ và Vũ Văn Thừa Chỉ đến căn cứ của ông ta tại Tương Quốc (nay thuộc [[Hình Đài]], [[Hà Bắc (Trung Quốc)|Hà Bắc]]) và xử trảm. Trước khi bị hành quyết, Vũ Văn Hóa Cập chỉ nói một câu: "''Bất phụ Hạ vương!''" (Tôi chưa từng gây hại cho Hạ Vương!).
 
== Thông tin gia tộc ==
 
* Cha
** [[Vũ Văn Thuật]](宇文述), tướng quân [[nhà Tuỳ]]
* Con
** '''Vũ Văn Thừa Cơ''' (宇文承基) (bị [[Đậu Kiến Đức]] xử trảm năm 619)
** '''Vũ Văn Thừa Chỉ''' (宇文承趾) (bị [[Đậu Kiến Đức]] xử trảm năm 619)
** Ít nhất một người con nữa
** Trong tiểu thuyết [[Thuyết Đường diễn nghĩa]] (Truyện kể [[nhà Đường]]), ông có một con trai tên '''Vũ Văn Thành Đô''' (宇文成都), người được xem là đệ nhất dũng sĩ [[nhà Tuỳ]], và hai người con khác tên là '''Vũ Văn Thành Long''' (宇文成龙) và '''Vũ Văn Thành Hổ''' (宇文成虎).
* Anh em
** '''Vũ Văn Trí Cập''' (宇文智及), tướng nhà Tuỳ (bị [[Đậu Kiến Đức]] xử trảm năm 619)
** '''Vũ Văn Sĩ Cập''' (宇文士及), tướng nhà Tuỳ, nhưng ông này nghe theo lời khuyên của người bạn [[Dương Nghĩa Thần]] (còn gọi Uý Trì Nghĩa Thần, tướng nhà Tuỳ, đóng quân ở đài Đông Lăng) và đầu hàng [[Lý Uyên]] (Đường Cao Tổ) trước khi Vũ Văn Hoá Cập tự xưng hoàng đế. Ông là người duy nhất trong gia tộc còn sống sau năm 619 và sau này trở thành tể tướng [[nhà Đường]].
** Vũ Văn Huệ Cập/Hối Cập (宇文惠及), tướng nhà Tuỳ. Mất sớm.
 
== Tham khảo ==