Khác biệt giữa các bản “Vũ Văn Hóa Cập”

* Anh em
** '''Vũ Văn Trí Cập''' (宇文智及), tướng nhà Tuỳ (bị [[Đậu Kiến Đức]] xử trảm năm 619)
** '''[[Vũ Văn Sỹ Cập''']] (宇文士及), tướng nhà Tuỳ, nhưng ông này nghe theo lời khuyên của người bạn [[Dương Nghĩa Thần]] (còn gọi Uý Trì Nghĩa Thần, tướng nhà Tuỳ, đóng quân ở đài Đông Lăng) và đầu hàng [[Lý Uyên]] (Đường Cao Tổ) trước khi Vũ Văn Hoá Cập tự xưng hoàng đế. Ông là người duy nhất trong gia tộc còn sống sau năm 619 và sau này trở thành tể tướng [[nhà Đường]].
** '''Vũ Văn Huệ Cập'''/'''Hối Cập''' (宇文惠及), tướng nhà Tuỳ., Mấtmất sớm. Trong tiểu thuyết '''Thuyết Đường diễn nghĩa''', cái chết của ông này được miêu tả là do bị [[Tần Thúc Bảo]] giết chết.
 
== Tham khảo ==