Khác biệt giữa các bản “Trình thông dịch”

thích thôi
(thích thôi)
'''Trình thông dịch''' biên dịch một chương trình nguồn theo từng phân đoạn. Sau đó, thực thi các đoạn mã đã được biên dịch. Hoàn toàn khác với trình biên dịch (biên dịch hoàn toàn rồi mới thực thi chương trình).
 
chó Trang
 
{{Rất sơ khai}}
Người dùng vô danh