Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Không thay đổi kích thước ,  11 năm trước
n
Vietnamized numbers et al
leader_title = Thị trưởng|
leader_name = [[Miguel Lifschitz]] |
population_total = 909,.397 |
population_density_km2 = 5112 |
area_total_km2 = 178 |
1.364.640

lần sửa đổi