Khác biệt giữa các bản “Hoàng Đan”

Added {{wikify}} tag to article (TW)
(Added {{wikify}} tag to article (TW))
{{otheruses4|Thiếu tướng '''Hoàng Đan'''|địa danh cấp xã cùng tên|Hoàng Đan, Tam Dương}}
{{wikify|reason=POV quá|date=tháng 2 2014}}
{{Tiểu sử quân nhân
|tên=Hoàng Đan