Khác biệt giữa các bản “Vũ Văn Hóa Cập”

** '''Vũ Văn Thừa Chỉ''' (宇文承趾) (bị [[Đậu Kiến Đức]] xử trảm năm 619)
** Ít nhất một người con nữa
** Trong tiểu thuyết [[Thuyết Đường diễn nghĩa]] (Truyện kể [[nhà Đường:zh:说唐|说唐]]), ông có một con trai tên '''Vũ Văn Thành Đô''' (宇文成都), người được xem là đệ nhất dũng sĩ [[nhà Tuỳ]], và hai người con khác tên là '''Vũ Văn Thành Long''' (宇文成龙) và '''Vũ Văn Thành Hổ''' (宇文成虎).
* Anh em cùng mẹ
** '''[[Vũ Văn Trí Cập''']] ([[tiếng Trung]]: [[:zh:宇文智及|宇文智及]], [[bính âm Hán ngữ|bính âm]]: Yǔwén Zhìjí), tướng nhà Tuỳ (bị [[Đậu Kiến Đức]] xử trảm năm 619)
** '''Vũ Văn Huệ Cập'''/'''Hối Cập''' (宇文惠及), tướng nhà Tuỳ, mất sớm. Trong tiểu thuyết '''Thuyết Đường diễn nghĩa''', cái chết của ông này được miêu tả là do bị [[Tần Thúc Bảo]] giết chết.
** [[Vũ Văn Sỹ Cập]] ([[chữ Hán]]: [[:zh:宇文士及|宇文士及]], [[bính âm Hán ngữ|bính âm]]: [[:en:Yuwen Shiji|Yuwen Shiji]]), tướng nhà Tuỳ, nhưng ông này nghe theo lời khuyên của người bạn [[Dương Nghĩa Thần]] (còn gọi Uý Trì Nghĩa Thần, tướng nhà Tuỳ, đóng quân ở đài Đông Lăng) và đầu hàng [[Lý Uyên]] (Đường Cao Tổ) trước khi Vũ Văn Hoá Cập tự xưng hoàng đế. Ông là người duy nhất trong gia tộc còn sống sau năm 619 và sau này trở thành tể tướng [[nhà Đường]].
* Anh em khác mẹ
** '''Vũ Văn Huệ Cập'''/'''Hối Cập''' (宇文惠及), tướng nhà Tuỳ, mất sớm. Trong tiểu thuyết '''Thuyết Đường diễn nghĩa''', cái chết của ông này được miêu tả là do bị [[Tần Thúc Bảo]] giết chết.
** [[Vũ Văn Sỹ Cập]] ([[chữtiếng HánTrung]]: [[:zh:宇文士及|宇文士及]], [[bính âm Hán ngữ|bính âm]]: [[:en:Yuwen Shiji|YuwenYǔwén ShijiShìjí]]), tướng nhà Tuỳ, nhưng ông này nghe theo lời khuyên của người bạn [[Dương Nghĩa Thần]] (còn gọi Uý Trì Nghĩa Thần, tướng nhà Tuỳ, đóng quân ở đài Đông Lăng) và đầu hàng [[Lý Uyên]] (Đường Cao Tổ) trước khi Vũ Văn Hoá Cập tự xưng hoàng đế. Ông là người duy nhất trong gia tộc còn sống sau năm 619 và sau này trở thành tể tướng [[nhà Đường]].
 
== Tham khảo ==