Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tuần tra viên”

'''Tuần tra viên''' là thành viên Wikipedia đáng tin cậy được trao cho công cụ (hay còn gọi là "cờ") tuần tra. Tuần tra các sửa đổi là cách để kiểm tra những sửa đổi nào có hại để loại trừ các sửa đổi mang tính chất phá hoại và spam. Trong phần "thay đổi gần đây." Nếu một tuần tra viên nào đó thấy sửa đổi đó có ích thì sẽ đánh dấu đã tuần tra cho sửa đổi đó để những thành viên khác biết khỏi phải tốn công để tuần tra lại.
 
==Những nội dung nên đánh dấu tuần tra==
* Bất cứ trang nào phù hợp với tiêu chí xóa nhanh của [[Wikipedia:Quy định xóa trang]], do đó các biên tập khác không phải mất thời gian để tuần tra các trang mới đã được tuần tra.
* Bất cứ trang nào phù hợp với Wikipedia, ngay cả khi nó cần phải thêm nhiều đóng góp nữa.
* Một trang với các [[Trợ giúp:Bản mẫu|Bản mẫu trợ giúp]] cần cải tiến lớn.
 
==Những nội dung không nên đánh dấu tuần tra==
* Các trang mà bạn không chắc chắn và muốn có thêm ý kiến hoặc quan điểm của cộng đồng.
* Bất cứ trang nào không thuộc tiêu chí xóa nhanh nhưng vẫn có các vấn đề '''nghiêm trọng''' và chưa có các [[Trợ giúp:Bản mẫu|Bản mẫu trợ giúp]] thích hợp.
 
== Thành viên được quyền ==