Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Snitch Poster.jpg”

{{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Snitch (phim 2013) |Mô tả=Áp phích của phim |Nguồn=http://www.impawards.com/2013/snitch.html |Phần sử dụng=Thẻ của bài viết |Phân giải thấp=có |Mục đích=Minh họa cho bài viết |…
({{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Snitch (phim 2013) |Mô tả=Áp phích của phim |Nguồn=http://www.impawards.com/2013/snitch.html |Phần sử dụng=Thẻ của bài viết |Phân giải thấp=có |Mục đích=Minh họa cho bài viết |…)
(Không có sự khác biệt)
1.668

lần sửa đổi