Khác biệt giữa các bản “Snitch (phim)”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox film
| name = Snitch
| image = Snitch_Poster.jpg
| caption = Áp phích của phim
| director = Ric Roman Waugh
| producer = [[Dwayne Johnson]]<br />Nigel Sinclair<br />Matt Jackson<br />Jonathan King<br />Dany Garcia<br />Alex Brunner<br />Tobin Armbrust
1.668

lần sửa đổi