Khác biệt giữa các bản “Lai hóa (hóa học)”

 
[[Tập tin:Acetylene-2D.svg|nhỏ|150px|Mô hình phân tử C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>]]
Lai hóa sp là sự tổ hợp 1 obitan s với 1 obitan p của một nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 2 obitan lai hóa sp nằm thẳng hàng với nhau hướng về 2 phía, đối xứng nhau. Góc liên kết là 180°.
 
Lai hóa sp được gặp trong các phân tử BeH<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, BeCl<sub>2</sub>...
 
<u>Ví dụ</u>: phân tử C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>
 
[[Cấu hình electron]] của nguyên tử C ở [[trạng thái kích thích]]:
 
<math>
C^{*}\quad
\frac{\uparrow\downarrow}{1s}\;
\frac{\uparrow\,}{2s}\;
\frac{\uparrow\,}{2p_x}
\frac{\uparrow\,}{2p_y}
\frac{\uparrow\,}{2p_z}
</math>
 
Obitan 2s lai hóa với 1 obitan 2p tạo thành 2 obitan lai hóa sp
 
<math>
C^{*}\quad
\frac{\uparrow\downarrow}{1s}\;
\frac{\uparrow\,}{sp}\;
\frac{\uparrow\,}{sp}
\frac{\uparrow\,}{p}
\frac{\uparrow\,}{p}
</math>
 
Hai obitan lai hóa sp tạo 1 liên kết sigma giữa hai nguyên tử cacbon và 1 liên kết sigma với 2 nguyên tử hyđro. Hai obitan p còn lại xen phủ bên với nhau từng đôi một tạo ra 2 liên kết pi.
 
[[Thể loại:Liên kết hóa học]]
Người dùng vô danh