Khác biệt giữa các bản “Âm lịch”

* [http://timetofish.info/moon.html Lịch Mặt Trăng tìm theo múi giờ của bạn]
* [http://www.calendar-365.com/moon/moon-calendar.html Mô phỏng lịch mặt trăng qua hình ảnh]
* [http://amlichvnlicham.com/mobi Lịch Âm Dương]
* [http://mautri.pytalhost.com/calendar# ngCalendar, được xây dựng trên nền tảng zendframework và sử dụng thư viện tính âm lịch của anh Hồ Ngọc Đức]
* [http://huyenbi.net Tính âm lịch Việt Nam]
Người dùng vô danh