Khác biệt giữa các bản “Chất dinh dưỡng”

Ngoài chất dinh dưỡng có trong tự nhiên , chúng ta nên bổ sung thêm các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm chức năng để có thể khỏe mạnh hơn vì chắc chắc chúng ta không thể ăn đủ chất.
 
<ref>Thựcwebsite Phẩmthực Chứcphẩm chức [[Năng]http://sanpham năng]</ref>[[Thể loại:Chất dinh dưỡng]][[Thể loại:Dinh dưỡng]][[Thể loại:Sinh thái học]]
[[Thể loại:Dinh dưỡng]]
[[Thể loại:Sinh thái học]]
<references/>
Người dùng vô danh