Jspeed1310

Gia nhập ngày 25 tháng 5 năm 2010
 
===Thể Công===
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size:90%; margin:1em 2em 1em 1em; text-align:center"
[[Tập tin:Tổng hợp tên gọi thể công.png|700px]]
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
#Xuống hạng, đổi tên thành Thể Công Viettel.
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
#Vô địch hạng nhất 2007, lấy lại tên gọi cũ.
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
#Kết thúc v-league 2009, bộ quốc phòng xóa tên [[Đội bóng đá Thể Công|Thể Công]], chuyển giao hoàn toàn cho Viettel quản lý.
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
#Thể công (đội hình chính tại V-League)→Câu lạc bộ bóng đá Viettel.
| width="75px" | || width="75px" |
#Câu lạc bộ bóng đá Viettel bị bán cho Thanh Hóa.
|-
#Đội hình dự bị vừa thăng hạng Nhất→[[Trung tâm bóng đá Viettel]].
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
#Đổi sang tên gọi Câu lạc bộ bóng đá Viettel của đội v-league trước. Thi đấu tại giải hạng nhất 2010.
| colspan="2" style="border:1px solid #8F8F8F;" | <br />'''[[Câu lạc bộ bóng đá Thể Công]]'''<br /><small>(1954 - 2004)</small> <br />|| &nbsp;
#Bán đội hình thi đấu tại giải hạng nhất cho Hà Nội T&T, đổi tên thành [[Câu lạc bộ Hà Nội (bóng đá)|câu lạc bộ Hà Nội]].
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
#Chuyển giao cho công ti nhựa Quang Huy, vẫn giữ nguyên tên gọi.
|-
#Trung tâm bóng đá Viettel tiếp tục hoạt động. Đội hình chính thức của Trung tâm giành được suất thi đấu ở giải hạng Nhì kể từ mùa bóng 2013.
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 2px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | <small>[[#notes gs1|1]]</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp;
|-
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
| colspan="2" style="border:1px solid #8F8F8F;" | <br />'''[[Câu lạc bộ bóng đá Thể Công|Câu lạc bộ bóng đá Thể Công Viettel]]'''<br /><small>(2005 - 2007)</small> <br />|| &nbsp;
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
|-
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 2px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs2|2]]</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp;
|-
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
| colspan="2" style="border:1px solid #8F8F8F;" | <br />'''[[Câu lạc bộ bóng đá Thể Công]]'''<br /><small>(2008 - 2009)</small> <br />|| &nbsp;
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
|-
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 2px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs3|3]]</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp;
|-
| width="75px" | || width="75px" style="border-width: 2px 0 0px 2px; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs4|4]]</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 2px 0 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 2px 0 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 2px 0 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 2px 0 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 2px 2px 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs6|6]]</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp;
|-
| colspan="2" style="border:1px solid #8F8F8F;" | <br />'''[[Câu lạc bộ bóng đá Thể Công|Câu lạc bộ bóng đá Viettel]]'''<br /><small>(đội hình chính/v-league)</small> <br />|| &nbsp;
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
| colspan="2" style="border:1px solid #8F8F8F;" | <br />'''[[Trung tâm bóng đá Viettel]]'''<br /><small>(Đội dự bị/hạng nhất)</small> <br />|| &nbsp;
|-
| width="75px" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 2px; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs5|5]]</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 2px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs7|7]]</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp;
|-
| colspan="2" style="border:1px solid #8F8F8F;" | <br />'''[[Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa|Đội bóng đá chuyên nghiệp Viettel-Thanh Hóa]]'''<br /><br />|| &nbsp;
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
| colspan="2" style="border:1px solid #8F8F8F;" | <br />'''[[Câu lạc bộ bóng đá Thể Công|Câu lạc bộ bóng đá Viettel]]'''<br /><small>(2010 - 2010)</small> <br />|| &nbsp;
|-
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 2px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp;
|-
| width="75px" | || width="75px" style="border-width: 0 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0 2px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 2px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs8|8]]</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 2px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 2px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 2px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 2px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 2px 2px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs10|10]]</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp;
|-
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
| colspan="2" style="border:1px solid #8F8F8F;" | <br />'''[[Câu lạc bộ Hà Nội]]'''<br /><small>(2011 - 2012)</small> <br />|| &nbsp;
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
| colspan="2" style="border:1px solid #8F8F8F;" | <br />'''[[Trung tâm bóng đá Viettel]]'''<br /><small>(hạng nhì)</small> <br />|| &nbsp;
|-
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 2px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs9|9]]</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp;
|-
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
| colspan="2" style="border:1px solid #8F8F8F;" | <br />'''[[Câu lạc bộ Hà Nội]]'''<br /><small>(2013 -)</small> <br />|| &nbsp;
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
|}
 
<small><small>
<div id="notes gs1"/><sup>1</sup>Xuống hạng, đổi tên thành Thể Công Viettel.
<div id="notes gs2"/><sup>2</sup>Vô địch hạng nhất 2007, lấy lại tên gọi cũ.
<div id="notes gs3"/><sup>3</sup>Kết thúc v-league 2009, bộ quốc phòng xóa tên [[Đội bóng đá Thể Công|Thể Công]], chuyển giao hoàn toàn cho Viettel quản lý.
<div id="notes gs4"/><sup>4</sup>Thể công (đội hình chính tại V-League)→Câu lạc bộ bóng đá Viettel.
<div id="notes gs5"/><sup>5</sup>Câu lạc bộ bóng đá Viettel bị bán cho Thanh Hóa.
<div id="notes gs6"/><sup>6</sup>Đội hình dự bị vừa thăng hạng Nhất→[[Trung tâm bóng đá Viettel]].
<div id="notes gs7"/><sup>7</sup>Đổi sang tên gọi Câu lạc bộ bóng đá Viettel của đội v-league trước. Thi đấu tại giải hạng nhất 2010.
<div id="notes gs8"/><sup>8</sup>Bán đội hình thi đấu tại giải hạng nhất cho Hà Nội T&T, đổi tên thành [[Câu lạc bộ Hà Nội (bóng đá)|câu lạc bộ Hà Nội]].
<div id="notes gs9"/><sup>9</sup>Chuyển giao cho công ti nhựa Quang Huy, vẫn giữ nguyên tên gọi.
<div id="notes gs10"/><sup>10</sup>Trung tâm bóng đá Viettel tiếp tục hoạt động. Đội hình chính thức của Trung tâm giành được suất thi đấu ở giải hạng Nhì kể từ mùa bóng 2013.
</small></small>
 
== Trao tặng ==