Khác biệt giữa các bản “Đồng Hóa, Tuyên Hóa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động
Thẻ: Sửa đổi di động
 
==Chú thích==
Dong Hoa la mot xa thuan nong. Dien tich dat canh tac hep. Mot nam chi lam duoc hai vu mua ,hang nam lut Bao xay ra thuong xuyen nen doi song ba con rat vat va. Ho ngheo va can ngheo chiem ty le rat cao. Ngoai ra dong hoa van dang ton tai van nan khai thac cat tren song gianh lam thay doi dong chay, gay xoi mon va sat lo hai ben bo song rat nghiem trong. Dien tich dat canh tac tu do ma bi thu hep lu lut co chieu huong xau di. gay anh huong toi tinh mang tai san cua nhan dan va cua nha nuoc.
 
==Tham khảo==
6

lần sửa đổi