Khác biệt giữa các bản “Amoeba”

không có tóm lược sửa đổi
| familia = [[Amoebidae]]
| genus = '''''Amoeba'''''
genus_authority = [[Bory de Saint-Vincent]], 1822
| subdivision_ranks = Loài
| subdivision =
* ''Amoeba gorgonia'' Pen.
* ''Amoeba limicola'' Rhumb.
* ''[[Amoeba proteus]]'' Pal.
* ''Amoeba vespertilio'' Pen.
}}
'''''Amoeba''''' là một chi [[động vật nguyên sinh]] bao gồm các sinh vật đơn bào không có hình dạng nhất định.
Người dùng vô danh