Khác biệt giữa các bản “Amoeba”

'''''Amoeba''''' là một chi [[động vật nguyên sinh]] bao gồm các sinh vật đơn bào không có hình dạng nhất định.
==Lịch sử==
Các amoeba nhỏ bé lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 8 năm 1757 bởi [[Johann Rosel von Rosenhof]]. Nhà tự nhiên học sớm gọi Amoeba là vi sinh vật Proteus sau khi vị thần Hy Lạp [[Proteus]], vị thần có thể thay đổi hình dạng của mình. Tên "amibe" đã được đặt bởi Bory de Saint-Vincent, từ amoibè Hy Lạp (αμοιβή), có nghĩa là thay đổi. Dientamoeba fragili được mô tả đầu tiên vào năm 1918, và có liên quan đến tác hại đối với con người<ref>{{cite journal |author=Johnson EH, Windsor JJ, Clark CG |title=Emerging from obscurity: biological, clinical, and diagnostic aspects of ''Dientamoeba fragilis'' |journal=Clin. Microbiol. Rev. |volume=17 |issue=3 |pages=553–70, table of contents |date=July 2004 |pmid=15258093 |pmc=452553 |doi=10.1128/CMR.17.3.553-570.2004 |url=http://cmr.asm.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=15258093}}</ref>
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh