Khác biệt giữa các bản “Amoeba”

'''''Amoeba''''' là một chi [[động vật nguyên sinh]] bao gồm các sinh vật đơn bào không có hình dạng nhất định.
==Lịch sử==
Các amoeba nhỏ bé lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 8 năm 1757 bởi [[Johann Rosel von Rosenhof]]. Nhà tự nhiên học sớm gọi Amoeba là vi sinh vật Proteus sau khi vị thần Hy Lạp [[Proteus]], vị thần có thể thay đổi hình dạng của mình. Tên "amibe" đã được đặt bởi [[Bory de Saint-Vincent, từ amoibè Hy Lạp (αμοιβή), có nghĩa là thay đổi. Dientamoeba fragili được mô tả đầu tiên vào năm 1918, và có liên quan đến tác hại đối với con người]]<ref>{{cite journal |author=Johnson EH, Windsor JJ, Clark CG |title=Emerging from obscurity: biological, clinical, and diagnostic aspects of ''Dientamoeba fragilis'' |journal=Clin. Microbiol. Rev. |volume=17 |issue=3 |pages=553–70, table of contents |date=July 2004 |pmid=15258093 |pmc=452553 |doi=10.1128/CMR.17.3.553-570.2004 |url=http://cmr.asm.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=15258093}}</ref>book
| last = Audouin
| first = Jean-Victor
| authorlink =
| coauthors = et al
| title = Dictionnaire classique d'histoire naturelle
| publisher = Rey et Gravier
| year = 1826
| pages = 5
| url = http://books.google.com/?id=1I8DAAAAQAAJ&pg=PA158&lpg=PA158
| isbn = }}</ref>, từ amoibè tiếng Hy Lạp (αμοιβή), có nghĩa là thay đổi. Dientamoeba fragili được mô tả đầu tiên vào năm 1918, và có liên quan đến tác hại đối với con người<ref>{{cite journal |author=Johnson EH, Windsor JJ, Clark CG |title=Emerging from obscurity: biological, clinical, and diagnostic aspects of ''Dientamoeba fragilis'' |journal=Clin. Microbiol. Rev. |volume=17 |issue=3 |pages=553–70, table of contents |date=July 2004 |pmid=15258093 |pmc=452553 |doi=10.1128/CMR.17.3.553-570.2004 |url=http://cmr.asm.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=15258093}}</ref>
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh