Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Windows 95”

Không có tóm lược sửa đổi
 
Tại [[Thành phố New York]], ở tòa nhà Empire State đã treo một lá cờ biểu tượng của Windows. Ở [[Toronto]], 300 tấm pano đã được treo trên [[Tháp CN]].
Cho tao Cai Dat
 
== Các ấn bản ==
Người dùng vô danh