Khác biệt giữa các bản “Công ty đa quốc gia”

không có tóm lược sửa đổi
*Công ty đa quốc gia “theo chiều ngang” sản xuất các sản phẩm cùng loại hoặc tương tự ở các quốc gia khác nhau (ví dụ: [[McDonald's|McDonalds]]).
*Công ty đa quốc gia “theo chiều dọc” có các cơ sở sản xuất ở một số nước nào đó, sản xuất ra sản phẩm là đầu vào cho sản xuất của nó ở một số nước khác (ví dụ: [[Adidas]]).
*Công ty đa quốc gia “nhiều chiều” có các cơ sở sản xuất ở các nước khác nhhúngnhau mà chúng hợp tác theo cả chiều ngang và chiều dọc (ví dụ: [[Microsoft]]).
Một số khác cho rằng đặc điểm cơ bản của các công ty đa quốc gia là ''bộ phận không trực tiếp làm việc với khách hàng'', [[tiếng Anh]]: ''back-office'', (ví dụ cung cấp nguyên liệu, tài chính và nguồn nhân lực) ở mỗi quốc gia mà nó hoạt động. Các công ty đa quốc gia đã tạo ra một phiên bản nhỏ của chính nó ở mỗi công ty. [[Xí nghiệp liên hợp toàn cầu]] mà một số người cho rằng sẽ là giai đoạn tiếp theo trong tiến trình phát triển của công ty đa quốc gia thì không có đặc điểm này.