Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
clean up, replaced: {{cite web → {{chú thích web using AWB
| ''Phaseolus nanus'' <small>L. & Jusl.</small>
}}
| synonyms_ref = <ref>{{citechú thích web|url=http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=phaseolus+vulgaris|title=The Plant List: A Working List of All Plant Species}}</ref>
| name = ''Phaseolus vulgaris''
}}