Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Núi Thanh Thành”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Giai đoạn khó khăn nhất của đạo giáo rơi vào cuối triều đại nhà Minh, và khôi phục vào đầu nhà Thanh vào thế kỷ 17. Từ đó, núi Thanh Thành trở thành như là vai trò của nó như là trung tâm trí tuệ và tinh thần của Đạo giáo, mà nó đã giữ lại cho đến ngày nay.
 
==Tiêu chí==
 
*Tiêu chí (ii): Các hệ thống thủy lợi Đô Giang Yển, bắt đầu vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, là một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của quản lý nước và công nghệ, và vẫn còn chức năng của mình một cách hoàn hảo.
 
*Tiêu chí (iv): Các tiến bộ to lớn trong khoa học và công nghệ đạt được trong Trung Quốc cổ đại được minh họa bằng đồ họa hệ thống thủy lợi Đô Giang Yển.
 
*Tiêu chí (vi): Các ngôi đền của núi Thanh Thành được liên kết chặt chẽ với nền tảng của Đạo giáo, một trong những tôn giáo có ảnh hưởng nhất của khu vực Đông Á trong thời gian dài của lịch sử.
 
==Hình ảnh==