Khác biệt giữa các bản “Mục Tông”

→‎Danh sách: "truy tôn" phải là có "thẩm quyền" mới truy tôn được, ko phải con cháu trong nhà kính cụ mà tôn thì ko được ghi nhận
(→‎Danh sách: "truy tôn" phải là có "thẩm quyền" mới truy tôn được, ko phải con cháu trong nhà kính cụ mà tôn thì ko được ghi nhận)
* Kim Mục Tông [[Hoàn Nhan Doanh Ca]] (1053-1103), truy tôn
* Nguyên Mục Tông [[Thuật Xích]] (truy tôn)
* [[Mạc Mậu Hợp|Mạc Mục Tông]] Mạc Mậu Hợp (1560-1592), truy tôn
* [[Minh Mục Tông]] Chu Tái Hậu, niên hiệu là Long Khánh, tại vị 1566-1572
* [[Đồng Trị|Thanh Mục Tông]] Ái Tân Giác La Tái Thuần, niên hiệu là Đồng Trị, tại vị 1861-1874
61.648

lần sửa đổi