Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu tạo tài khoản”

n
|địa chỉ e-mail = thanhhuongtrinh@10_6_1998
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/171.231.250.31|171.231.250.31]] ([[Thảo luận Thành viên:171.231.250.31|thảo luận]]) 12:01, ngày 14 tháng 3 năm 2014 (UTC)
:{{cross}}. Chưa điền email. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 13:08, ngày 21 tháng 3 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|tên người dùng = Nguyễn Thuỵ Hải
|địa chỉ e-mail =sales.haithanh@gmail.com[[Đặc biệt:Đóng góp/113.160.27.18|113.160.27.18]] ([[Thảo luận Thành viên:113.160.27.18|thảo luận]]) 06:40, ngày 16 tháng 3 năm 2014 (UTC)
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/113.160.27.18|113.160.27.18]] ([[Thảo luận Thành viên:113.160.27.18|thảo luận]]) 06:40, ngày 16 tháng 3 năm 2014 (UTC)
:{{tick}}. Đã tạo thành công, bạn hãy kiểm tra email để lấy mật khẩu đăng nhập nhé. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 13:08, ngày 21 tháng 3 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|địa chỉ e-mail = mylinh
}} [[Thành viên:LinhLeLinh|LinhLeLinh]] ([[Thảo luận Thành viên:LinhLeLinh|thảo luận]]) 16:13, ngày 16 tháng 3 năm 2014 (UTC)
:{{cross}}. Chưa điền email. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 13:08, ngày 21 tháng 3 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|địa chỉ e-mail = ntkdiem2010@gmail.com
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/113.161.212.56|113.161.212.56]] ([[Thảo luận Thành viên:113.161.212.56|thảo luận]]) 12:00, ngày 17 tháng 3 năm 2014 (UTC)
:{{tick}}. Đã tạo thành công, bạn hãy kiểm tra email để lấy mật khẩu đăng nhập nhé. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 13:08, ngày 21 tháng 3 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
ten nguoi dung chi luan email huynhchiluanluan@yahoo.com
|tên người dùng =chiluanhuynh
 
chiluanhuynh|địa chỉ e-mail =cadyluan@gmail.com cadyluan@gmail.com
}}
:{{cross}}. Tên tài khoản đã có người lấy, bạn hãy chọn tên khác nhé. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 13:08, ngày 21 tháng 3 năm 2014 (UTC)
 
{{yêu cầu tạo tài khoản
|địa chỉ e-mail = sunday.rose.169067@facebook.com
}} [[Đặc biệt:Đóng góp/117.6.128.83|117.6.128.83]] ([[Thảo luận Thành viên:117.6.128.83|thảo luận]]) 13:00, ngày 21 tháng 3 năm 2014 (UTC)
:{{tick}}. Đã tạo thành công, bạn hãy kiểm tra email để lấy mật khẩu đăng nhập nhé. [[Thành viên:Eternal Dragon|Eternal Dragon ]] ([[Thảo luận Thành viên:Eternal Dragon|thảo luận]]) 13:08, ngày 21 tháng 3 năm 2014 (UTC)
16.200

lần sửa đổi