Khác biệt giữa các bản “Hiệp định thương mại tự do”

 
== Các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam ==
Tính đến nay, [[Việt Nam]] mới ký kết một FTA song phương duy nhất là [[Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Nhật Bản]] (Vietnam - Japan economic Partnership Agreement VJEPA) và Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Chile.<ref>{{chú thích web|title=Đón cơ hội FTA Việt Nam - Chile|url=http://www.saigondautu.com.vn/Pages/20131216/Don-co-hoi-FTA-Viet-Nam-Chile.aspx|accessdate=2014-03-22}}</ref> DếnĐến cuối năm 2013, [[Việt Nam]] đã cùng [[Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á|ASEAN]] ký kết và triển khai thực hiện 6 hiệp định FTAs là Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), AJFTA, Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Ấn Độ (AIFTA),khu vực thương mại tự do giữa các nước ASEAN, Australia và New Zealand (AANZFTA). Hiện nay, Việt Nam đang đàm phán TPP, RCEP, FTA với EU, với Liên minh Thuế quan (Nga, Belarus, Kazakhstan), các nước EFTA và Hàn Quốc<ref>[http://archive.is/20121218021039/http://www.mutrap.org.vn/su_kien/H%E1%BB%99i%20th%E1%BA%A3o%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20h%C3%A0nh%20%C4%91%E1%BB%99ng/Document%20Library/1/C%C3%A1c%20hi%E1%BB%87p%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%B1%20do%20(FTAs).doc Các hiệp định thương mại tự do (FTAs)]</ref><ref>{{chú thích web|title=Việt Nam chưa tận dụng hết cam kết FTA|url=http://baocongthuong.com.vn/thong-tin-thuong-vu/46854/viet-nam-chua-tan-dung-het-cam-ket-fta.htm|accessdate=2014-03-22}}</ref>
 
Liên hiệp châu Âu ([[Liên minh châu Âu|EU]]) và [[Việt Nam]] đã đồng ý khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) sau cuộc gặp giữa Cao ủy Thương mại EU [[Karel De Gucht]] và Thủ tướng [[Nguyễn Tấn Dũng]] tại [[Hà Nội]] vào ngày [[2 tháng 3]] năm [[2010]].<ref>[http://www.nld.com.vn/20100303013532647P0C1014/vneu-khoi-dong-dam-phan-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do.htm VN-EU khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do]</ref>