Khác biệt giữa các bản “Edmonton”

+ Khí hậu
n (clean up using AWB)
(+ Khí hậu)
'''Edmonton''' là thành phố lớn thứ sáu của [[Canada]], thủ phủ của tỉnh (tương đương như bang ở Hoa Kỳ) [[Alberta]], tỉnh nổi tiếng về trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Saudi Arabi. Edmonton là một [[thành phố]] trẻ, năm [[2004]] này Edmonton ăn mừng kỷ niệm thế kỷ đầu tiên của mình; với chỉ khoảng gần 1 triệu dân. Thành phố này còn nổi tiếng với [[West Edmonton Mall]], trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới, có cả một khách sạn, một [[công viên nước]], một trường bắn, một công viên giải trí với trò [[tàu lượn vòng xoay tốc]], một bảo tàng sống mô tả cuộc sống qua các thời kỳ, bảo tàng hoàng gia Alberta, Trường đại học Alberta [[University of Alberta]], đứng thứ 55 thế giới và thứ 2 đến 3 trong Canada. Thành phố này còn nổi tiếng về các lễ hội nhất là vào mùa hè. Mùa đông, bạn có thể chơi các trò chơi thể thao mùa đông như trượt băng, trượt tuyết (xuống đồi hoặc đường bằng)
 
==Khí hậu==
{{Weather box
|metric first = Y
|single line = Y
|collapsed = Y
|location = [[Edmonton City Centre (Blatchford Field) Airport]] (1981−2010)
|Jan record high C = 11.7
|Feb record high C = 14.0
|Mar record high C = 23.9
|Apr record high C = 31.1
|May record high C = 32.3
|Jun record high C = 34.9
|Jul record high C = 34.6
|Aug record high C = 34.5
|Sep record high C = 33.9
|Oct record high C = 28.6
|Nov record high C = 21.7
|Dec record high C = 16.7
|year record high C = 34.9
|Jan high C = -6.0
|Feb high C = -2.7
|Mar high C = 2.2
|Apr high C = 11.2
|May high C = 17.5
|Jun high C = 21.0
|Jul high C = 23.1
|Aug high C = 22.6
|Sep high C = 17.1
|Oct high C = 10.4
|Nov high C = 0.0
|Dec high C = -4.5
|year high C = 9.3
|Jan mean C = -10.4
|Feb mean C = -7.6
|Mar mean C = -2.5
|Apr mean C = 5.4
|May mean C = 11.5
|Jun mean C = 15.5
|Jul mean C = 17.7
|Aug mean C = 16.9
|Sep mean C = 11.4
|Oct mean C = 5.1
|Nov mean C = -4.1
|Dec mean C = -8.8
|year mean C = 4.2
|Jan low C = -14.8
|Feb low C = -12.5
|Mar low C = -7.2
|Apr low C = -0.5
|May low C = 5.4
|Jun low C = 9.9
|Jul low C = 12.3
|Aug low C = 11.3
|Sep low C = 5.8
|Oct low C = -0.2
|Nov low C = -8.2
|Dec low C = -13.1
|year low C = -1.0
|Jan record low C = -44.4
|Feb record low C = -46.1
|Mar record low C = -36.1
|Apr record low C = -25.6
|May record low C = -12.2
|Jun record low C = -1.1
|Jul record low C = 0.6
|Aug record low C = -1.2
|Sep record low C = -11.7
|Oct record low C = -25.0
|Nov record low C = -34.1
|Dec record low C = -48.3
|year record low C = -48.3
|precipitation colour = green
|Jan precipitation mm = 21.7
|Feb precipitation mm = 12.0
|Mar precipitation mm = 15.8
|Apr precipitation mm = 28.8
|May precipitation mm = 46.1
|Jun precipitation mm = 77.5
|Jul precipitation mm = 93.8
|Aug precipitation mm = 61.9
|Sep precipitation mm = 43.5
|Oct precipitation mm = 21.7
|Nov precipitation mm = 18.0
|Dec precipitation mm = 15.0
|year precipitation mm = 455.7
|rain colour = green
|Jan rain mm = 1.3
|Feb rain mm = 0.76
|Mar rain mm = 1.7
|Apr rain mm = 14.5
|May rain mm = 40.7
|Jun rain mm = 77.5
|Jul rain mm = 93.8
|Aug rain mm = 61.8
|Sep rain mm = 42.4
|Oct rain mm = 10.9
|Nov rain mm = 1.6
|Dec rain mm = 0.73
|year rain mm = 347.8
|snow colour = green
|Jan snow cm = 24.5
|Feb snow cm = 13.4
|Mar snow cm = 17.4
|Apr snow cm = 15.3
|May snow cm = 4.9
|Jun snow cm = 0.0
|Jul snow cm = 0.0
|Aug snow cm = 0.04
|Sep snow cm = 1.0
|Oct snow cm = 11.6
|Nov snow cm = 19.1
|Dec snow cm = 16.4
|year snow cm = 123.5
|Jan humidity = 65.2
|Feb humidity = 61.2
|Mar humidity = 56.5
|Apr humidity = 42.9
|May humidity = 40.4
|Jun humidity = 48.2
|Jul humidity = 52.6
|Aug humidity = 51.4
|Sep humidity = 50.1
|Oct humidity = 50.5
|Nov humidity = 64.7
|Dec humidity = 65.4
|year humidity = 54.1
|unit precipitation days = 0.2 mm
|Jan precipitation days = 11.0
|Feb precipitation days = 7.9
|Mar precipitation days = 8.3
|Apr precipitation days = 8.8
|May precipitation days = 11.0
|Jun precipitation days = 14.2
|Jul precipitation days = 14.6
|Aug precipitation days = 11.1
|Sep precipitation days = 9.8
|Oct precipitation days = 8.0
|Nov precipitation days = 8.8
|Dec precipitation days = 9.4
|year precipitation days = 122.9
|unit rain days = 0.2 mm
|Jan rain days = 1.1
|Feb rain days = 0.83
|Mar rain days = 1.4
|Apr rain days = 5.9
|May rain days = 10.5
|Jun rain days = 14.2
|Jul rain days = 14.6
|Aug rain days = 11.1
|Sep rain days = 9.6
|Oct rain days = 5.6
|Nov rain days = 1.5
|Dec rain days = 0.75
|year rain days = 77.3
|unit snow days = 0.2 cm
|Jan snow days = 10.7
|Feb snow days = 7.7
|Mar snow days = 7.7
|Apr snow days = 4.2
|May snow days = 1.2
|Jun snow days = 0.0
|Jul snow days = 0.0
|Aug snow days = 0.04
|Sep snow days = 0.50
|Oct snow days = 3.2
|Nov snow days = 7.9
|Dec snow days = 9.3
|year snow days = 52.4
|Jan sun = 100.8
|Feb sun = 121.7
|Mar sun = 176.3
|Apr sun = 244.2
|May sun = 279.9
|Jun sun = 285.9
|Jul sun = 307.5
|Aug sun = 282.3
|Sep sun = 192.7
|Oct sun = 170.8
|Nov sun = 98.4
|Dec sun = 84.5
|year sun = 2344.8
|source 1 = [[Environment Canada]]<ref name="CCN" >{{cite web
| title = Edmonton City Centre Airport
| work = Canadian Climate Normals 1981−2010
| publisher = Environment Canada
| date = August 19, 2013
| url = ftp://ftp.tor.ec.gc.ca/Pub/Normals/English/
| accessdate = September 10, 2013}}</ref><ref name="sunshine" >{{cite web
| title = Edmonton City Centre Airport
| work = Canadian Climate Normals 1981−2010
| publisher = Environment Canada
| date = August 19, 2013
| url = http://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_e.html?stnID=1867&lang=e&dCode=0&province=ALTA&provBut=Go&month1=0&month2=12
| accessdate = September 10, 2013}}</ref>
}}
 
{{Sơ khai Canada}}
702

lần sửa đổi