Khác biệt giữa các bản “Thành Hán”

không có tóm lược sửa đổi
 
Năm thành lập Thành Hán nói chung được chấp nhận là [[304]]. Tuy nhiên, Lý Đặc đã công bố [[niên hiệu]] mới năm [[303]] và việc đặt niên hiệu được một số học giả Trung Quốc cho là biểu tượng của nhà nước mới. Tuy nhiên, cùng thời gian đó, Lý Đặc lại không tự đặt một danh hiệu vua chúa nào cho chính mình.
 
Năm 347 đại tướng Hoàn Ôn của nhà Đông Tấn đem quân tấn công Thành Hán, tiêu diệt nước này.
==Các vị vua Thành Hán==
{| class="wikitable"
Người dùng vô danh