Khác biệt giữa các bản “Nhà lãnh đạo”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: '''Nhà lãnh đạo''' là người thực hiện các hành vi lãnh đạo trong một tổ chức. Bốn phong cách điển hình của các nhà lãnh đạo: #Phong cách ã...)
 
 
Bốn phong cách điển hình của các nhà lãnh đạo:
#Phong cách ãnhlãnh đạo độc tài
#Phong cách lãnh đạo dân chủ
#Phong cách lãnh đạo tự do
#Phong cách lãnh đạo theo tình huống
 
Các phương pháp lãnh đạo mà nhà lãnh đạo thường vận dụng:
#Lãnh đạo dựa trên tố chất (Trait-base leadership theory): xuất hiện từ 1937
#Lãnh đạo dựa trên cơ sở khai thác yếu tố tâm lý (Behavior-base leadership theory): xuất hiện từ 1952
 
==Chú thích==
{{reflist}}
 
[[Thể loại:Lãnh đạo]]
[[Thể loại:Quản trị nhân sự]]
[[Thể loại:Hành vi của tổ chức]]