Khác biệt giữa các bản “Tăng đoàn”

không có tóm lược sửa đổi
[[File:Buddhist monks (Laos-2009).jpg|thumb|Tăng đoàn tại Lào]]
 
Bên cạnh [[Phật]] và [[Pháp (Phật giáo)|Pháp]], Tăng,thì ni và Tăng đoàn (bao gồm tăng, ni) là một trong [[Tam bảo]] của Phật giáo. Tăng được xem là các vị đệ tử của [[Phật Thích ca]] và cả những Phật tử hiện nay, những người đang tu học và thực hiện [[Bát chính đạo|Chính pháp]]. Theo sách cổ, bên cạnh việc tu hành, việc khất thực (tự xin ăn để sống) và an cư kiết hạ (ẩn cư mùa hè) được xem là phẩm chất tu hành cần có của một vị tăng.
 
Phẩm trật của các vị tu sĩ có thể được phân chia theo [[tuổi hạ]], tức là cách tính thời gian công đức tu hành của họ. Theo Tứ Phần Luật, Tỳ kheo được phân chia làm 4 cấp theo tuổi hạ được tính: Hạ Tọa (0 đến 9 hạ), Trung Tọa (10 đến 19 hạ), Thượng Tọa (20 đến 49 hạ) và Trưởng Lão (50 hạ trở lên),<ref name"sen2">[http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-156_4-12202/06-danh-xung-hoa-thuong-ni-trong-dao-phat.html Danh xưng Hòa thượng Ni trong đạo Phật]</ref> từ đó có thể được tấn phong thành [[Đại đức]], [[Thượng toạ|Thượng tọa]] hay là [[Hòa thượng]].
 
[[File:Almsbowl2.jpg|thumb|140px130px|Một bình bát, thường được sử dụng bởi các vị tăng]]
 
==Xem thêm==
* [[Cư sĩ]]
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh