Khác biệt giữa các bản “Tháng năm”

* [[19 tháng 5]] - Ngày sinh của [[Hồ Chí Minh]]
* [[7 tháng 5]] năm [[1954]] - Chiến thắng [[Chiến dịch Điện Biên Phủ|Điện Biên Phủ]]
* 19 tháng 5 - ngày sinh nhật Hồ Chí Minh
* [[13 tháng 5]] năm [[1955]] - Giải phóng [[Hải Phòng|Hải phòng]]
* [[29 tháng 5]] - Ngày Quốc tế Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (''International Day of United Nations Peacekeepers'')
Người dùng vô danh