Greenknight dv

Tham gia ngày 15 tháng 10 năm 2011
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
{{trang thành viên}}
<br>
 
{| style="float: right; margin-left: 1em; margin-bottom: 0.5em; width: 242px; border: #A3A7BF solid 1px"
{{Standard table|0}}
!|- style="text-align: left; background: #aaccccF8FFF5;"|
| style="border-bottom: 1px solid #aaaaaa; -moz-border-radius-topleft: 0.57em; padding: 0 5px; font-weight: bold; text-align: center; letter-spacing: 1pt"| Greenknight dv
! style="text-align: left; background: #aacccc;"|
|-----
|{{Bản mẫu:Thành viên Cơ Đốc Nhân}}
|-
|{{Bản mẫu:Thành viên nông thôn}}
|{{Bản mẫu:9X}}
|-----
|-
|{{Bản mẫu:Thành viên này là Nam giới}}
|-
|{{Bản mẫu:Thành viên yêu thích Đế quốc Đông La Mã}}
|-
|{{Bản mẫu:Thành viên yêu thích Lịch sử Việt Nam}}
|-----
|{{Bản mẫu:Thành viên địa lí}}
|-
|{{Bản mẫu:Thành viên hóa học}}
|-----
|{{Bản mẫu:9XThành viên nam Cogito ergo sum}}
|-
|{{Bản mẫu:Thành viên này là Nam giới}}
|{{Bản mẫu:Thành viên nôngsố thônnhị phân}}
|}
 
{{cquote|<big>Keep me away from the wisdom which does not cry, the philosophy which does not laugh and the greatness which does not bow before children.</big> <br>~ <big>[[Khalil Gibran]]</big>}}