Greenknight dv

Tham gia ngày 15 tháng 10 năm 2011
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|{{Bản mẫu:Thành viên số nhị phân}}
|}
 
{{cquote|<big>Keep me away from the wisdom which does not cry, the philosophy which does not laugh and the greatness which does not bow before children.</big> <br>~ <big>[[Khalil Gibran]]</big>}}
 
[[Thể loại:Thành viên người Nam Định]]