Khác biệt giữa các bản “Phân bộ Dạng chó”

→‎Cây phát sinh loài: clean up, replaced: → (11) using AWB
(→‎Cây phát sinh loài: clean up, replaced: → (27) using AWB)
(→‎Cây phát sinh loài: clean up, replaced: → (11) using AWB)
| label1 = [[Pinnipedia]]
| 1 = {{clade
| 1 = [[Enaliarctidae]]†
| 2 = {{clade
| label1 =    
| 1 = [[Họ Hải cẩu thật sự|Phocidae]]
| 2 = {{clade
| label1 =    
| 1 = [[Otariidae]]
| 2 = [[Họ Hải tượng|Odobenidae]]
}}
}}
| label2 =    [[Siêu họ Chồn|Musteloidea]]   
| 2 = {{clade
| label1 =    
| 1 = [[Họ Gấu trúc đỏ|Ailuridae]]
| 2 = {{clade
| label1 =    
| 1 = [[Họ Chồn hôi|Mephitidae]]
| 2 = {{clade
| label1 =    
| 1 = [[Họ Gấu mèo Bắc Mỹ|Procyonidae]]
| 2 = [[Họ Chồn|Mustelidae]]
}}
}}