Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Tên diễn viên: Nhiếp Viễn
 
Tên TQ: [[:zh:聂远|聂远]] ([[:en:Nie_Yuan|Nie Yuan]])
 
Nơi sinh: [[Quý Châu]] - [[Trung Quốc]]
Người dùng vô danh