Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trận Lemberg (1914)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Military Conflict
|conflict=Trận Lemberg
|partof=the [[Mặt trận phía Đông (Thế chiến thứ nhất)|Mặt trận phía Đông]] của [[Thế chiến thứ nhất]]
|image=
|caption=