Khác biệt giữa các bản “Kinh Xuân Thu”

n
n (Vietnamized numbers et al)
 
==Nội dung và các tổ chức==
Buổi đầu [[lịch sử Trung Quốc]], "[[Xuân Thu]]" là một từ [[hoán dụ]] thường được dùng để chỉ tổng thể khoảng thời gian trong năm, và nó cũng thường được dùng làm tiêu đề cho những cuốn biên niên sử của nhiều nước chư hầu Trung Quốc giai đoạn đó. Ví dụ, chương ''Minh Quỷ'' trong cuốn ''[[Mặc Tử]]'' đã đề cập tới nhiều cuốn ''Biên niên sử Xuân Thu'' của [[nhà Chu]], [[nước Yên]], [[nước Tống]] và [[nước Tề]]. Tất cả các văn bản đó hiện đều không còn; chỉ cuốn biên niên sử [[nước Lỗ]] còn tồn tại.
 
Phạm vi sự kiện được ghi chép trong cuốn sách khá hạn chế. Nó tập trung vào các quan hệ ngoại giao giữa các nước chư hầu phong kiến, các liên minh và các hành động quân sự, cũng như những sự kiện sinh tử bên trong gia đình hoàng gia. Cuốn biên niên sử cũng ghi chép về các sự kiện thảm hoạ thiên nhiên như lũ lụt, động đất, nạn châu chấu và nhật thực, bởi vì những sự kiện đó được xem là phản ánh sự ảnh hưởng của trời đối với thế giới loài người.
3.677

lần sửa đổi