Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Năng lượng vi từ”

 
==Năng lượng từ giảo==
Năng lượng từ giảo (''Magnetostrictive energy'') dạng năng lượng liên quan do hiệu ứng [[từ giảo]], có được do sự biến đổi về hình dạng hình học của vật từ do từ trường ngoài (từ giảo thuận) hoặc sự thay đổi tính chất từ khi có sự thay đổi về thể tích hay hình dạng. Bản chất của hiện tượng từ giảo là do tương tác [[spin]]-[[quỹ đạo]] trong các [[điện tử]] trong [[sắt từ|vật liệu sắt từ]]. Hiện tượng từ giảo chỉ có thể xảy ra khi [[orbital|đám mây điện tử]] không có dạng đối xứng cầu và có tương tác [[spin]]-[[quỹ đạo]] mạnh. Dưới tác dụng của từ trường ngoài, sự phân bố của các điện tử (ở đây là [[mômen từ|mômen quỹ đạo]]) sẽ quay theo sự quay của [[mômen từ]] ([[spin|mômen spin]]) từ hướng này sang hướng khác và từ giảo được tạo ra do sự thay đổi tương ứng của tương tác [[tĩnh điện]] giữa [[điện tử]] từ và [[điện tích]] của môi trường. Năng lượng này được cho bởi:
:<math>E_{\lambda} = \int_V \frac{3}{2} \lambda_s \sigma \sin^2 \alpha dV</math>
với '''''&lambda;<sub>s</sub>''''' là [[từ giảo|từ giảo bão hòa]] của vật từ, '''''&sigma;''''' là [[ứng suất cơ học]] trong vật, '''''&alpha;''''' là góc giữa [[véctơ]] [[từ độ]] và [[ứng suất cơ học]].