Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Năng lượng vi từ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Năng lượng vi từ''' ([[tiếng Anh]]: ''Micromagnetic energy'') là tổng hợp các dạng [[năng lượng]] thể hiện các tương tác [[vi mô]] giữa các [[mômen từ]] với nhau và với trường tương tác bên ngoài trong một vật [[sắt từ]]. Năng lương vi từ có thể quy gọn thành bốnnăm số hạng: năng lượng trao đổi, năng lượng dị hướng, năng lượng tĩnh từ, năng lượng Zeeman, và năng lượng [[từ giảo]]. Sự cực tiểu hóa năng lượng tổng hợp sẽ quy định [[đômen từ|cấu trúc đômen]] của vật từ.
==Năng lượng trao đổi==
Năng lượng trao đổi (''Exchange energy'') là dạng năng lượng có được do [[tương tác trao đổi]] giữa các spin cạnh nhau khi [[hàm sóng]] của [[điện tử]] phủ nhau, làm cho các [[spin]] song song với nhau ]]<ref>[http://dx.doi.org/10.1007/BF01397160 W. Heisenberg, ''Mehrkörperproblem und Resonanz in der Quantenmechanik'', Zeitschrift für Physik 38, 6–7 (June 1926), pp. 411–426]</ref>, <ref>[http://links.jstor.org/sici?sici=0950-1207%2819261001%29112%3A762%3C661%3AOTTOQM%3E2.0.CO%3B2-X P. A. M. Dirac, Proceedings of the Royal Society of London, Series A 112, 762 ]</ref>. Năng lượng này được cho bởi:
:<math>E_{ex} = -2J S^2 \sum_{ij} \cos{\psi_{ij}}</math>
với '''''J''''', '''''S''''' lần lượt là [[tương tác trao đổi|tích phân trao đổi]] và độ lớn của [[spin]], '''''&psi;ij''''' là góc giữa hai [[spin]] '''''i''''' và '''''j'''''.
==Năng lượng dị hướng==
Năng lượng dị hướng (''Anisotropy energy'') là dạng năng lượng liên quan đến các tính chất [[dị hướng từ tinh thể|dị hướng]] của vật từ trong đó, quá trình [[từ hóa]] bị phụ thuộc vào phương từ hóa do sự định hướng ưu tiên của các mômen từ và do cấu trúc tinh thể của vật từ quy định. Có thể chia dạng năng lượng này thành hai số hạng: [[năng lượng]] [[dị hướng từ tinh thể]] và năng lượng dị hướng hình dạng.
*[[Sắt từ]]
*[[Đômen từ]]
*[[Phương trình Landau-LifshitzLiftshitz-Gilbert]]
*[[Dị hướng từ tinh thể]]
*[[Từ giảo]]