Khác biệt giữa các bản “Năng lượng vi từ”

không có tóm lược sửa đổi
'''Năng lượng vi từ''' ([[tiếng Anh]]: ''Micromagnetic energy'') là tổng hợp các dạng [[năng lượng]] thể hiện các tương tác [[vi mô]] giữa các [[mômen từ]] với nhau và với trường tương tác bên ngoài trong một vật [[sắt từ]]. Năng lương vi từ có thể quy gọn thành năm số hạng<ref>{{cite book | author=Robert C. O'Handley | title=Modern Magnetic Materials: Principles and Applications | publisher=Wiley-Interscience | year=1999 | editor= | id=ISBN-13 978-0471155669}}</ref>: năng lượng trao đổi, năng lượng dị hướng, năng lượng tĩnh từ, năng lượng Zeeman, và năng lượng [[từ giảo]]. Sự cực tiểu hóa năng lượng tổng hợp sẽ quy định [[đômen từ|cấu trúc đômen]] của vật từ<ref>[http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a741576309~db=all~order=page C.H. Marrow, "'''Spin-polarised currents and magnetic domain walls'''", Adv. Phys. 54 (2005) 585.]</ref>.
==Năng lượng trao đổi==
Năng lượng trao đổi (''Exchange energy'') là dạng năng lượng có được do [[tương tác trao đổi]] giữa các spin cạnh nhau khi [[hàm sóng]] của [[điện tử]] phủ nhau, làm cho các [[spin]] song song với nhau ]]<ref>[http://dx.doi.org/10.1007/BF01397160 W. Heisenberg, ''Mehrkörperproblem und Resonanz in der Quantenmechanik'', Zeitschrift für Physik 38, 6–7 (June 1926), pp. 411–426]</ref>, <ref>[http://links.jstor.org/sici?sici=0950-1207%2819261001%29112%3A762%3C661%3AOTTOQM%3E2.0.CO%3B2-X P. A. M. Dirac, Proceedings of the Royal Society of London, Series A 112, 762 ]</ref>. Năng lượng này được cho bởi:
Là tổng cộng của 5 số hạng năng lượng nói trên, cho bởi:
:<math>E_{total} = E_{ex} + E_k + E_d + E_z + E_{\lambda}</math>
Cực tiểu hóa năng lượng tổng cộng sẽ quy định cấu trúc đômen của vật từ. Tùy vào hình dạng vật từ và cấu hình mômen từ mà có thể xuất hiện từng dạng năng lượng tuy nhiên sự cực tiểu hóa năng lượng tổng cộng luôn là điều kiện cần cho việc xác định trạng thái cân bằng của hệ [[spin]]. Ngoài ra, áp dụng [[phương trình Landau-Liftshitz-Gilbert]] có thể bổ sung đầy đủ hơn cho việc xác định các trạng thái của hệ từ. Xác định năng lượng tổng cộng là một trong những nội dung cơ bản của phương pháp [[vi từ học]].
Cực tiểu hóa năng lượng tổng cộng sẽ quy định cấu trúc đômen của vật từ.
 
==Tài liệu tham khảo==
*[[Dị hướng từ tinh thể]]
*[[Từ giảo]]
 
{{sơ thảo vật lý}}
[[Thể loại:Từ học]]